MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Formuláře ke stažení:

souhlas s očkováním   ( u dětí starších než 14 let je nutný i jejich písemný souhlas, u mladších ne ) 

http://doktor.wbs.cz/formulare/souhlas_s_ockovanim.pdf

 

souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta  ( nutný pro dítě starší než 15 let a mladší než 18 let  k tomu, aby mohlo přijít samo na vyšetření  - netýká se preventivních prohlídek a očkování, kdy je nutná přítomnost zákonného zástupce ) 

http://doktor.wbs.cz/formulare/souhlas_15.pdf

 

určení  oprávněné osoby ( nutný k tomu, aby s dítětem mohl přijít jako doprovod někdo jiný, než zákonný zástupce  -  netýká se preventivních prohlídek a očkování, kdy je nutná přítomnost zákonného zástupce)

http://doktor.wbs.cz/formulare/urceni_osoby_opravnene_dle_zakona_o_zdravotnich_sluzbach.pdf

 

sportovní prohlídky

http://doktor.wbs.cz/zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu.pdf

 

TOPlist