MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

normální teplota/zvýšená teplota/horečka
Normální teplota/zvýšená teplota/horečka

Normální hodnoty teploty povrchu těla kolísají během dne okolo hodnoty 37°C.
V průběhu 24 hodin tělesná teplota povrchu těla kolísá v rozmezí 0,5–0,7 °C, nejvyšší hodnoty jsou kolem 18.00 hod, nejnižší pak okolo 4.00 hod. Takový rytmus mají ale vytvořený až děti od cca 2 let Teplota do 38 st se označuje jen jako teplota zvýšená.
V dětském věku je horečkou označován stav, kdy dochází k vzestupu tělesné teploty nad 38 °C. Při teplotě přesahující 41 °C se jedná
o tzv. hyperpyrexii. Na rozdíl od horečky je nutné hyperpyrexii vždy hodnotit jako stav závažný, s vysokým stupněm rizika pro dítě (může docházet k velkým ztrátám tělesné vody, křečím, poruchám vědomí), riziko závažného onemocnění je vysoké!!  Při měření
v konečníku je nutno odečíst cca  0,5°C. Při pochybnostech vždy doporučujeme u dítěte s vysokou hodnotou teploty naměřené v podpaždí změřit teplotu také v konečníku. Nejspolehlivějšími jsou klasické teploměry typu rychloběžky, méně spolehlivé jsou digitální teploměry, při pochybách lépe použít více teploměrů.
Nejčastější příčinou horečky v dětském věku bývá akutně probíhající infekce, většinou postihující dýchací ústrojí, nejčastěji v největším procentu vyvolaná různými druhy virů. Horečka může, ale také být u infekcí, které postihují, ledviny a močové cesty, trávicí ústrojí
nebo centrální nervový systém. Některé z těchto horečkou provázených infekcí mohou probíhat velmi rychle a mohou ohrožovat dítě
na životě. Poznámka: nejrychleji probíhá infekce meningokoková, tzv. meningokoková meningitida, nebo celková sepse!!! Zde i přes okamžitou adekvátní profesionální lékařskou pomoc může dojít k úmrtí.
Zvýšení tělesné teploty podporuje a urychluje reakce obranného systému organismu. Horečka je tedy nejen příznakem onemocnění,
ale i toho, že začal pracovat náš imunitní systém, bojovat s nemocí. Proto zvýšenou teplotu do 38°C neovlivňujeme. Teplota nad 38°C, respektivě horečka ovšem začíná již pro organismus být zatěžující, u malých dětí hrozí riziko křečí, a tak je třeba začít ji účinně snižovat. Jako prevence febrilních křečí je doporučováno, zvláště pokud horečka neklesá a u malých dětí do 5 let podat – diazepam v celkové denní dávce 0,5-0,7 mg/kg/den (rozděleně do 3 dávek). Tyto křeče se projevují jako generalizované křeče v průběhu horečnatého onemocnění, obvykle na jeho začátku – při vzestupu teploty nad 38 stupňů a více, a mohou být pro rodiče děsivým zážitkem, i když jejich prognóza je dobrá.
Antipyretika podáváme v kombinaci: střídáme lék paracetamolové řady, jako je např. Panadol,  s lékem z ibuprofenové řady, jako je např. Brufen.
    Paracetamol v dávkách 10 – 15 mg/kg/dávku, (ne u novorozenců, tam je nutné vyhledat nejprve lékaře!!), opakujeme podle teploty nejdříve za 4 – 6 hod, nepřekračujeme celkovou denní dávku 50 – 60 mg/kg/den!!! Pozor pak možná toxicita pro játra!!. U kojenců a batolat dáváme přednost spíše čípkům, u batolat a předškolních dětí, pokud nezvrací, sirupům.
    Ibuprofen v dávkách  10 – 12 mg/kg/dávku. Opakujeme podle teploty, nejdříve za 6 – 8 hodin, nepřekračujeme celkovou dávku 
50 mg/kg/den, nesmí se podávat dětem mladším než 3 měsíce!!
    S výhodou je možné oba léky podávat střídavě, kdy se podání překrývají, takže při vysokých teplotách má dítě podaný lék proti horečce každé tři hodiny.
I přes podobný účinek těchto antipyretik je podle doporučení WHO paracetamol upřednostňován a označován jako lék první volby.
Kontraidikovaná je u dětí do 15 let kyselina acetylsalicylová – Acylpyrin!!
Vhodné je také sprchování, zábaly (vlažná voda okolo 25 °C, nikdy ne studená!!, zábaly na hrudník a bříško, nechat volné končetiny, zábal ponechat cca 15 minut). Nikdy nesprchujeme ani nedáváme zábaly, když má dítě mramorovanou kůži na těle nebo studené končetiny!!.
Osušku namočíme do vlažné vody a lehce vyždímáme. Do osušky zabalíme celé nahé dítě, vynecháme jen hlavičku. Rozhodně již ničím nepříkrýváme!!! Dítě ponecháme v zábalu cca 3 - 7 min, pak jej vybalíme, osušíme, můžeme chvíli pochovat ještě v suchém ručníku a lehce oblékneme! Rozhodně nebalíme do teplého oblečení! Pokud teplota neklesne,  zábal je možné opakovat v asi 15 min. intervalech. Po ukončení je třeba znovu změřit teplotu. Někdo doporučuje také omývání houbou namočenou ve vlažné vodě.
Při teplotách nenutíme dítě do jídla, ale je bezpodmínečně nutný přísun tekutin a to spíše vlažných až chladných, ne horké čaje. Zvýšení teploty o 1 °C zvyšuje denní potřebu tekutin asi o 15 %. Oblékáme jej do lehkého oblečení.
Pokud horečka neklesá nebo má dítě další příznaky nemoci (kašel, průjem, změny na kůži...), je třeba kontaktovat lékaře.
Pozor velmi opatrně u dětí do 3 měsíců věku a kojenců, příznaky mohou být chudé a nespecifické, zvýšená teplota a horečka nemusí vůbec být i při velmi závažném, život ohrožujícím onemocnění, tzv. toxický stav, závažné onemocnění ukazuje například:
letargie, známky špatného periferního prokrvení – chladná akra končetin, poruchy dechu, modrání kůže, odmítání pití, slinění, krvácivé kožní projevy (petechie, sufuze) – zvláště pozor na vyrážku, která při tlaku nemizí!!!!!!!!, změna chování, tuhá šíje. Takové dítě musí okamžitě do nemocnice!!!!
Pro vyhledávání takových ohrožených jedinců byla sestavena tzv. Yalská observační škála, kde se hodnotí šest položek (pláč, reakce na podněty, stav vědomí, barva kůže, hydratace, sociální kontakt)
Hodnocení 1-3 body každá položka, pak součet.
Výsledný součet je pod 10 bodů – nízké riziko. Velmi zjednodušeně, není příliš pravděpodobné, že usmívající kojenec, který se normálně chová je závažně těžce nemocný.
 
Výsledný součet je nad 16 bodů 90% riziko závažné bakteriální infekce!!!!!
 
BODY:

 

 
  1                                  2
           3
 
pláč
silný
kňourání, vzlykání
sténání, pištění
reakce na podněty rodičů
přiměřené zklidnění
neadekvátní pláč, nemožnost zklidnění
trvalý pláč, chabá reakce
proměny stavu
 snadno probuditelný
spavost, zvadlost
somnolence, sopor
barva kůže
růžová
bledost, akrocyanóza
prošedlost, mramorování
hydratace
normální
lehce oschlé sliznice
snížený nebo těstovitý turgor, oschlé sliznice
sociální kontakt
pozorující, směje se
krátká pozornost, krátký úsměv
úzkostný výraz, bez úsměvu 
           
Poznámka: Při vysokých teplotách se doporučuje i v domácím prostředí orientačně vyšetřit pohyblivost hlavy: spolupracující dítě by mělo bez větších obtíží otáčet hlavu na obě strany a dát bradu na prsa. Je-li pohyb hlavy výrazně omezen nebo dítě reaguje bolestivě, ev. dítě zvrací, je světloplaché je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc, podobnými příznaky je může projevit zánět mozkových blan (meningitida).

 

 

TOPlist