MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

nemoci způsobené pneumokoky
nemoci způsobené pneumokoky
Meningitida způsobená pneumokokem
Akutní bakteriální záněty mozkových blan mají stále i v zemích, kde je široká dostupnost antibiotik, za následek vysokou úmrtnost a děti, které toto onemocnění přežijí, mají často trvalé následky. Mimo novorozenecký věk jsou dnes v zemích, kde se očkuje proti hemofilovi, nejčastějšími vyvolavateli zánětu mozkových blan pneumokoky. Pneumokokové záněty mozkových blan patří mezi obávané infekce u kojenců a batolat, vyskytují se ale i u starších pacientů. Rychlý průběh s těžkým postižením centrálního nervového systému má za následek i dnes vysokou úmrtnost, okolo 10-20%, děti, které přežijí, mají často trvalé následky.
Zápal plic
Zápaly plic vyvolané pneumokoky jsou bohužel stále velkým problémem, a to i ve vyspělých zemích, které mají k dispozici moderní antibiotika. Závažnou komplikací bývá empyém – hnisavý výpotek v pohrudniční dutině. Ten vyžaduje hrudní drenáž a dlouhodobé podávání antibiotik. Může vyústit ve změny povrchu plic, vyžadující další chirurgický zákrok. Odborné studie upozorňují na stoupající počet komplikovaných zápalů plic, kdy se u dětí objevují komplikace (atelektázy a empyém).
Zánět středního ucha
Pneumokoky jsou nejčastějším vyvolavatelem zánětů středouší. I když toto onemocnění u dětí většinou nepatří mezi život ohrožující, je spojeno s rizikem zhoršení sluchu. Méně známý je ale fakt, že u dětí se na tomto podkladě významně opožďuje rozvoj řečových schopností. Široké použití antibiotik u dětských zánětů středního ucha vede často k rezistenci pneumokoků – to znamená, že běžně užívaná antibiotika přestávají být účinná. Rizikovým faktorem jsou chronické záněty středouší, komplikované zánětem „bradavkového výčnělku“, mastoitidou, který je nebezpečný dalším šířením infekce na mozkové pleny a dál do mozku. Další riziko představují úrazy hlavy, které mohou vést ke vzniku zánětu mozkových blan při současném chronickém zánětu středouší.
TOPlist