MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

nadstandardní očkování
NADSTANDARDNÍ OČKOVÁNÍ
 
 
 
Pneumokokové infekce
Pneumokokové infekce se přenáší kapénkovou cestou z nemocného člověka nebo bacilonosiče. Nejrizikovější, co do průběhu nemoci a komplikací, jsou právě malé děti a starší osoby. Nejčastějším projevem nákazy je horečnatý zápal plic. Infekce ale může způsobit i hnisavý zánět mozkových blan, zánět středního ucha nebo celkovou sepsi.
     Těmito infekcemi jsou ohroženy především děti trpící chronickými plicními onemocněními (vrozené vývojové vady, mukoviscidosa, bronchopulmonální dysplasie) , děti trpící opakovanými záněty středního ucha s frekvencí více než 4x za rok , děti s kochleárními implantáty , děti po transplantacích orgánů , děti před nebo po onkologické terapii, děti , kterým se nevyvinula nebo nefunguje slezina, děti se závažnou poruchou imunity , děti na dlouhodobé terapii kortikoidy nebo jinými léky potlačujícími imunitu. U těchto dětí hradí očkování stát.
     Ve vyspělých zemích doporučují pediatři očkovat i ostatní děti. Je nutné aplikovat 1 až 4 dávky dle stáří dítěte.
Dětem  narozeným po srpnu 2009 hradí toto očkování zdravotní pojišťovny. Podmínkou je zahájení očkování nejpozději do 5. měsíce věku a ukončení do 7. měsíce věku.  
Doporučená doba očkování - cca od dvou měsíců věku. Pro starší děti s chronickým onemocněním, po odstranění sleziny a jinými závažnými nemocemi je od 5 let je určena vakcína Pneumo 23.
příbalové letáky:     
 
Virová hepatitida typu A
Toto očkování bývá součástí doporučených vakcinací do některých exotických krajin. I když hepatitida A, nazývaná také nemocí špinavých rukou nebo ,,žloutenka A", nepatří u nás k častým infekcím, ale vyskytuje se, a obzvláště nyní po otevření hranic není možné její výskyt v ČR nijak přehlížet. Občas dochází i u nás k menším epidemiím (rychlému rozšíření nákazy). Virový zánět jater typu A je akutní zánětlivé onemocnění, způsobené virem. Postihuje nejen děti, ale i dospělé. Původce nemoci, virus žloutenky, se vylučuje stolicí nemocných 1-2 týdny před objevením se prvních příznaků choroby. Při nedokonalé hygieně dochází k přenosu prostřednictvím nemytých rukou nebo kontaminovaných předmětů, potravin a tekutin. Doba od nákazy k prvním příznakům nemoci je dlouhá a trvá 15 dnů až 2 měsíce. Nemocný má pocit nechutenství, nucení na zvracení, zvýšenou teplotu, někdy i horečku. Kůže zežloutne, ale zejména u dětí to není pravidlem. Moč ztmavne a stolice je světlá. Očkování je vhodné zejména když dítě začne chodit do kolektivu, často navštěvuje různé kempy a tábory, pobývá v podmínkách s improvizovaným hygienickým zázemím a pravidly, nebo odjíždí-li na cestu do exotických zemí. Očkování se doporučuje 14 dnů až 1 měsíc před cestou do zahraničí nebo pobytem v přírodě. Očkovat je možné děti starší jednoho roku. Po půl roce až roce od první vakcinace se podává ještě další, posilující dávka, která zajistí dlouhodobou, nikoli však celoživotní ochranu před tímto onemocněním. Další přeočkování se doporučuje po 10 letech. Vhodná doba pro očkování okolo 18 měsíce.
Příbalový leták:
 
Virové hepatitida typu A i B ( očkovací látka Twinrix )
Očkování proti žloutence typu A i B, očkovat je možné děti od jednoho roku. První dávka: zvolený den druhá dávka: 1 měsíc později, třetí dávka: 6 měsíců po první dávce.
Příbalové letáky:
 
Klíšťová meningoencephalitida  ( očkovací látka Encepur, FSME-IMMUN )
Klíšťovou encefalitidu - nehnisavý zánět mozku a mozkových blan způsobuje virus, který je přenášen klíšťaty. Onemocnění může probíhat lehce nebo dokonce bez příznaků, ale i závažně s poškozením nervové soustavy. Mezi oblasti s nejvyšším množstvím nakažených klíšťat v naší republice patří oblasti jižních a západních Čech, okolí Vranovské přehrady, okolí Brna a severních částí okresů Bruntál a Opava, ale také Povltaví, Posázaví, a rekreační oblast kolem Berounky. Očkovací látka je určena pro děti od jednoho roku a pro dospělé. Doporučuje se očkovat v zimních měsících, kdy se klíšťata v přírodě nevyskytují v aktivní formě. Základní očkování - očkuje se třemi dávkami v rozmezí 0-1-7 až 12 ti měsíců, ochrana vzniká už po podání druhé dávky. V letních měsících je možné použít tzv.zkrácené očkování s kratšími intervaly mezi očkováním. Další přeočkování se doporučuje po základním očkování po 3 letech a dále každých 5 let.  Doporučený věk pro očkování - po druhém roce.
Příbalové letáky:
 
Meningokoková meningoencephalitida ( očkovací látka Menjugate, Menveo, Bexero )
Onemocnění vyvolává několik typů bakterií - meningokoků různých typů. K přenosu dochází vzdušnou cestou kapénkovou nákazou. Onemocnění je vážné, jeho průběh je někdy extrémně rychlý a tím velice nebezpečný, přes veškerou moderní dostupnou lékařskou pomoc může dojít k úmrtí. Očkování existuje proti meningokoku C ( očkovací látka Menjugate ) a proti typům A, C, W 135, Y ( Menveo). Proti typu B (Bexero). Meningokokové nákazy se šíří vzdušnou cestou v drobných kapénkách, v hlenech nebo slinách bacilonosičů nebo nakažených pacientů. Zdrojem nákazy je člověk. Nejčastěji onemocní děti do 4 let, dospívající a mladiství. Jedním z rizikových předpokladů pro meningokokovou infekci je pobyt ve velkém kolektivu v uzavřeném prostoru, kde jsou příznivé podmínky pro možné šíření nákazy (vojenská služba, internáty, diskotéky, letní tábory). Onemocnění se ve svém začátku projeví vysokou teplotou, zchváceností, bolestmi hlavy, kloubů, svalů. Na kůži se tvoří drobné červené skvrnky a malé modřinky, které neustále přibývají. Během velmi krátké doby se může rozvinout hnisavý zánět mozkových blan s poruchou vědomí. Nejtěžší formou onemocnění je rychle se rozvíjející kritický šokový stav se selháním životně důležitých orgánů. Očkování výše uvedenými vakcínami má dlouhodobou protekci okolo 10 let i déle  Doporučený věk pro očkování - okolo 18 měsíce a ve věku 11-13 let.  
 
Plané neštovice
Proti planým neštovicím se v evropských zemích zatím běžně neočkuje. Některé země uvažují o zavedení očkování proti tomuto onemocnění do schématu pravidelných vakcinací malých dětí. Plané neštovice jsou nepříliš vážné virové onemocnění s typickou vyrážkou, postihne-li organismus v dětství, i když se ale mohou vzácně vyskytnout komplikace jako nejčastěji zánět mozečku. U dospělých může mít závažný průběh, proto doporučuji očkování proti planým neštovicím především dětem, které neprodělaly toto onemocnění do období začátku staršího školního věku. Očkují se ale především jedinci , kteří mají závažnější defekt imunity , děti zařazené do transplantačního programu, děti s nádorovým bujením, děti léčené léky potlačujícími imunitu. V případě kontaktu těchto rizikových osob s varicellou se doporučuje i tzv. postexpoziční vakcinace do 3 dnů po kontaktu. Varicella může být i nepříjemnou komplikací v těhotenství , s následným postižením plodu, a má se za to, že mladé ženy, které varicellu neprodělaly a plánují graviditu, by měly být očkovány nejméně 3 měsíce před otěhotněním. Další cílovou skupinou pro očkování jsou děti , které žijí v rodině, kde by mohli při onemocnění planými neštovicemi ,ohrozit člena rodiny, který plané neštovice neprodělal a který je v onkologické léčbě, nebo na léčbě preparáty potlačujícími imunitu . Očkování se provádí živou, oslabenou vakcínou u dětí od 9 měsíců do 12 let- 1 dávkou , u dětí starších 12 let a u dospělých dvěma dávkami v odstupu 6 týdnů. Očkování chrání dlouhodobě a u některých chronicky nemocných dětí může vést ke snížení výskytu pásového oparu. Doporučený věk pro očkování - individuálně.
Příbalové letáky: 
 
Lidské papilomaviry (HPV)
Vakcína je určena dívkám mezi 11.-26. rokem života, chrání je před 2 (Cervarix) resp.4 (Silgard) nejčastějšími lidskými papilomaviry (podle typu vakcíny), způsobujícími ve vysokém procentu rakovinu děložního hrdla, závažné dysplastické změny děložního hrdla, závažné dysplastické změny vulvy a pochvy , genitální bradavice tzv. kondylomata ( pouze Silgard ) . Vakcína má pro výše uvedená onemocnění 95-100% účinnost. Vakcína nejúčinněji chrání dívky a mladé ženy, pokud se aplikuje před začátkem aktivního pohlavního života. Primární imunizace se provádí podání 3 dávek ve schématu: 0., 2. a 6. měsíc. Doporučený věk pro očkování 13 - 15 let
Příbalové letáky:
 
Chřipka
Chřipka má sezónní charakter, vykytuje se většinou v zimě a začátkem jara. Zdrojem nákazy je člověk, k přenosu dochází kapénkovou nákazou. Virus proniká do těla nosohltanem a během dvou až tří dnů se projeví příznaky nemoci, horečka 38-40°C, zimnice, bolesti hlavy, svalů a kloubů a celková slabost. U starších, oslabených nebo chronicky nemocných osob, či u malých dětí může vyvolat zápal plic, postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně. Nákaza se šíří od nakaženého jedince. Pro chřipku je typická vysoká horečka, třesavka, silné bolesti kloubů, svalů, které se dostavují do dvou dnů od nákazy. Zchvácenost, únavnost a bolesti hlavy mohou vyvolat podezření na zánět mozkových blan. Nemoc může provázet zvracení, zvláště u dětí, a zejména pak nepříjemný dráždivý kašel. Komplikací chřipky bývá zápal plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha. Nejzávažnější komplikací je zánět mozkových blan nebo zánět srdečního svalu. Očkování probíhá od září do listopadu. Na každou sezónu se připravuje jiná očkovací látka, protože virus chřipky se stále mění. Proti chřipce se očkuje každoročně, protože kmeny virů se rychle geneticky mění. Jedna dávka vakcíny bývá 0,25 nebo 0,5 ml, podle věku očkované osoby. Primární imunizace je prováděna jednou dávkou. Děti starší 6 měsíců až do 36 měsíců se očkují dvakrát poloviční dávkou (0,25 ml) v časovém intervalu 4 týdnů. U dětí od 3 do 9 let se doporučuje podávat rovněž 2 celé dávky (0,5 ml) v intervalu 1 měsíce a to zejména tehdy, nebylo-li díte v minulosti očkováno či chřipku neprodělalo. Dospělí se očkují jednou dávkou. Očkování zahajuje hlavní hygienik v období prvních zimních měsíců, kdy je dovezena do ČR příslušná vakcína. V souladu s výsledky odborných publikací se doporučuje očkovat proti chřipce děti : s opakovanými zánět horních a dolních cest dýchacích, pacienty s chronickými farmakologicky léčenými plicními a kardiologickými onemocněními ( včetně astma bronchiale, bronchopulmonální dysplasie, cystická fibrosa, vrozené vady srdce a plic atd.), děti s primárními i druhotnými defekty imunity ( chronická onemocnění jater a ledvin, hematoonkologičtí pacienti, transplantovaní , imunosuprimovaní pacienti), pacienty diabetem mellitus a jinými metabolickými poruchami. Dle vyhlášky MZ č. 225/2005 Sb. je ve vybraných případech očkování hrazeno ze zdravotního pojištění. 
 
Rotaviry
Dětský průjem je způsoben nejčastěji rotavirovou infekcí (40%). Způsob šíření je orofekální přenos nebo přenos prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Inkubace obvykle do 48 hodin. Tato infekce se nejčastěji šíří v porodnicích, kojeneckých odděleních a dětských ústavech, v jeslích nebo mateřských školách. Vyšší výskyt se zpravidla zaznamenává v zimních měsících. Rotavirová nákaza probíhá jako akutní gastroenteritida. Nejvážněji mohou být postiženy děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Onemocnění začíná náhle vysokou horečkou a zvracením, které trvají 1-3 dny. Potom se objevují průjmy (vodnatá stolice) v četnosti až 10 krát denně. U starších dětí nebo dospělých osob toto infekční onemocnění probíhá inaparentně (tj. nezjevně. Rotavirová vakcína se používá pro aktivní imunizaci dětí starších 1,5 měsíců do 6 měsíců. Doporučuje se očkovat zejména kojence a děti mladší 6 měsíců. Očkování se nedoporučuje zahajovat u dětí starších 6 měsíců. Dále se doporučuje očkovat děti před zimním rotavirovým obdobím. Pro kompletní očkování jsou vhodné i ty děti, které v minulosti prodělaly rotavirovou gastroenteritidu, neboť prožitá infekce není zárukou získání kompletní imunity vůči všem vakcinačním sérotypům několika skupin rotavirů. Primární očkování se provádí dvěma dávka ( Rotarix ) -  resp. třemi dávkami ( Rotateq ) - podávanými v minimálním intervalu 4 týdnů. Základní očkování lze zahájit již v 6. týdnu věku, ale nedoporučuje se zahajovat po 6. měsíci věku, neboť se u těchto starších dětí zvyšuje riziko vzniku zvýšené teploty nebo horečky, která se může objevit po 3 až 5 dnech po očkování první dávkou. Základní očkování se dvěma dávkami by mělo být provedeno nejpozději do 24 týdnů věku (optimálně však do 16. týdne věku).Vakcína se podává perorálně. 
Příbalový leták:

 Záškrt, tetanus, černý kašel        

http://doktor.wbs.cz/boostrix.pdf

TOPlist