MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOT. POJIŠTĚNÍ


POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ   150,-

SVÁŘEČSKÝ KURZ   200,-

AUTOŠKOLA   250,-

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTU A TĚLESNÉ VÝCHOVĚ  250,-

POSUDEK  PRAXE     250,-

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  K ÚČASTI  NA ZOTAVOVACÍ AKCI -  LETNÍ A ZIMNÍ TÁBORY,

                                                                                                                                      REKREAČNÍ  A SPORT. AKCE    250,-

PŘIHLÁŠKA NA STŘEDNÍ A VYSOKOU ŠKOLU    100,-  ( každá další 50 ,- )

PŘIHLÁŠKA MATEŘSKÁ ŠKOLA   150,-  ( každý další potvrzený list 50,- )

VYSTAVENÍ ZPRÁVY Z VYŠETŘENÍ, OSTATNÍ POTVRZENÍ    50,-

VÝPIS POJISTNÉ UDÁLOSTI   250,-

POTVRZENÍ HOSPITALIZACE   150,-

PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE   250,-

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O LÁZEŇSKOU LÉČBU A POBYT V OZDRAVOVNĚ NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA NEBO RODINY   250,-

NASTŘELENÍ NAUŠNIC   500,-

NADSTANDARDNÍ OČKOVÁNÍ   250,- 

OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ HODINY ( PO DOMLUVĚ S LÉKAŘEM )   300,-

POSKYTNUTÍ ČÍSLA MOBILNÍHO TELEFONU NA JEDEN ROK                      200,- 

KOPÍROVÁNÍ ( 1 LIST )                                                                                       5,-

INDIVIDUÁLNÍ OČKOVACÍ PLÁN ( PŘI ODMÍTNUTÍ POVINNÉHO/PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ )                                                                                                        300,-                                                                                                       

 


 

 

 

TOPlist