MUDr. Libor Beneš s.r.o.‚ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

 

V případě akutního zhoršení zdravotního stavu dětí mimo ordinační hodiny vám nabízím možnost poradit se se mnou prostřednictvím mobilního telefonu.

Mnoho problémů se dá vyřešit po telefonu, dle závažnosti zdravotních potíží a mé fyzické dostupnosti, se můžeme domluvit i na případném klinickém vyšetření dítěte.

Další informace obdržíte v ordinaci.

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

 Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat. 

 • s jakýmkoliv zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
 • u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
 • rodič může  písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci 

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče 

 

 

Seznam činností ,u kterých je od 1.4.2012 dle § 45 odst. 2 písm. H) zákona č. 372/2011 Sb. v naší ambulanci požadován písemný souhlas:

aplikace očkování na vlastní žádost – takzvaná nepovinná očkování

 

 

 

MOŘSKÝ KONÍK 2013

VZP přijímá přihlášky na ozdravné pobyty u moře.

 Pro koho jsou pobyty určeny ?

Léčebně-ozdravných pobytů se mohou zúčastnit děti, které budou ke dni podání přihlášky na pobyt u moře pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, dosáhnou v roce 2012 věku alespoň 6 let (ročník 2006) a ve školním roce 2011/2012 navštěvují 1. třídu základní školy, nebo v roce 2012 nejsou starší 17 let (ročník 1995), jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu.

Základními zdravotními indikacemi k účasti dítěte na pobytech jsou následující diagnózy chronických onemocnění:

 • psoriáza všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém,
 • tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích,
 • bronchiální astma a jeho podskupiny,
 • chronická obstruktivní plicní nemoc,
 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem,
 • chronický zánět vedlejších nosních dutin,
 • opakované katary dýchacích cest.

Pobytů se dále mohou zúčastnit i děti s jinými respiračními, dermatologickými, alergologickými a ORL indikacemi, pokud mají recidivující charakter nebo jejich příčinou je snížená obranyschopnost organismu dítěte.

Pro koho není Mořský koník určen?

Pobytů se nemohou zúčastnit děti, které nesplňují výše uvedené podmínky, léčí se nebo léčily se pro některou z uvedených kontraindikací nebo kterým ošetřující nebo revizní lékař účast ze zdravotních či jiných důvodů nedoporučí.

Kontraindikacemi jsou:

 • závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči (kterou nelze na tomto typu léčebně-ozdravné akce zajistit),
 • denní nebo noční pomočování,
 • poruchy zažívání a trávení s potřebou dodržování dietního režimu, který vyžaduje individuální stravování,
 • nestabilizovaná forma záchvatového onemocnění (epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty),
 • cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků,
 • kombinované a vrozené vady, které omezují pobyt v dětském kolektivu nebo vyžadují individuální péči,
 • používání zdravotnických pomůcek, o které se není dítě schopno samostatně postarat,
 • formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální přístup a trvalý lékařský dohled,
 • psychické poruchy a mentální retardace, které vyžadují stálý dohled dospělé osoby,
 • závažné poruchy chování včetně rizikového chování, pro které je dítě v péči lékaře specialisty či psychologa,
 • všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu lázeňské péče”.

více informací na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody/financni-prispevky/morsky-konik

 

 

TOPlist